Het Twinq VvE Portal

Naar Twinq VvE Portal

Het Twinq VvE portal biedt zowel het VvE bestuur als de eigenaren veel informatie over hun Vereniging van Eigenaars. Door de transparante wijze waarop het VvE beheer wordt verzorgd, zijn dagelijks alle werkzaamheden en communicatie met en door Winter VvE groep te volgen.  Ook de kascommissie kan in Twinq een uitgebreide kascontrole uitvoeren. Het Twinq menu bestaat uit de volgende onderdelen:

Administratie:
Voor eigenaren is beschikbaar; de algemene gegevens van de VvE, de stemmen, de breukdelen en de kostenverdeelsleutels. De reglementen van de VvE, de samenstelling van het bestuur/ comissies en het dagelijks beheer. Tot slot de Vergaderingen van Eigenaars met bijbehorende besluiten en actiepunten. Voor het bestuur is aanvullend beschikbaar; de bestuursvergaderingen en commissievergaderingen.

Financiën:
Voor eigenaren is beschikbaar; de balans met resultaten en de begroting ten opzichte van de werkelijk gerealiseerde kosten. Voor het bestuur is aanvullend beschikbaar; alle (sub-) grootboeken, de geldstromen op de bankrekeningen, het beheer van debiteuren en crediteuren, het jaaroverzicht van de bank, de inkoop- en verkoopfacturen. Tevens kan het bestuur inkoopfacturen beoordelen, autoriseren en de koppeling met contracten controleren.

Gebouw beheer:
Voor de eigenaren is beschikbaar; reparatieverzoeken melden, lopende reparatieverzoeken inzien met alle logboeken bijbehorende documenten. Voor het bestuur is aanvullend beschikbaar; de contracten, gebouwdocumenten en de voorkeursleveranciers.

Mijn Pagina:
Deze pagina bevat informatie die uitsluitend beschikbaar is voor de persoon die is ingelogd. Er kunnen persoonsgegevens worden aangepast of een tekst worden ingegeven die wordt vermeld bij de incasso van de maandelijkse VvE bijdrage. Tevens kan informatie worden ingezien over de persoonlijke debiteurenkaart, de opbouw van de periodieke VvE bijdrage, de appartementsrechten die in bezit zijn en het aandeel in het reservefonds voor de BOX3 belastingaangifte. Tot slot zijn de in Twinq geregistreerde reparatieverzoeken en correspondentie met deze persoon in pdf te downloaden.

Bestuur:
Deze pagina is uitsluitend beschikbaar voor het bestuur. Er kunnen declaraties van gemaakte kosten of facturen van leveranciers worden ingediend en door alle bestuursleden later worden ingezien. Tevens is een lijst van alle adresgegevens beschikbaar van de eigenaren in de VvE met telefoonnummer en e-mailadres. In verband met de AVG wordt deze lijst niet voor elke eigenaar beschikbaar gesteld.

Ons team staat voor u klaar!