Missie & visie

Onze Missie

Winter VvE groep is een innovatief VvE beheerkantoor met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening gericht op instandhouding, verbetering en verduurzaming van het gebouw dat wordt verantwoord in een transparante financiële administratie met als doel het behalen van maximale klanttevredenheid. Winter VvE groep is een organisatie waarin VvE’s en onze medewerkers zich prettig en thuis voelen.

Onze Visie

Onze missie bereiken wij door:

– Vanuit een persoonlijke relatie elke lid van de VvE zich gehoord en begrepen te laten voelen;
– Een samenwerkingsdocument met heldere en toetsbare werkafspraken en deze periodiek te evalueren;
– Transparantie te bieden in alle beheeractiviteiten en daarmee een vertrouwensrelatie op te bouwen;
– Intensief samenwerken elke VvE’s aan te spreken in hun behoefte en de wederzijdse verwachtingen;
– Het toetsbaar vastleggen van taken en opdrachten waarvan de afhandeling via het VvE portaal te volgen is;
– Expertise en professionaliteit in te zetten voor procesmatig, proactief en regievoerend VvE beheer;
– Met een jaaragenda structuur te bieden aan alle VvE gerelateerde activiteiten en werkzaamheden;
– Investeren in de toekomst van het VvE beheer door digitalisering van beheer- en vergaderprocessen.

Winter VvE groep haalt inspiratie uit het behalen van resultaat waarbij een klant haar tevredenheid uitspreekt over ons werk. Omdat de behoefte van geen enkele VvE hetzelfde is, erkennen wij verschillen in dienstverlening en spelen daar naar ons beste vermogen op in door het VvE bestuur naar behoefte zelfstandig taken te laten uitvoeren en een bestuur volledig te ontzorgen als dat nodig is. Daarbij zal Winter VvE groep altijd aan de zijlijn meekijken en adviseren vanuit de geldende wet- en regelgeving. Voor elke samenwerking in het behalen van het maximale resultaat zijn de eigenaren, het bestuur en Winter VvE groep gezamenlijk verantwoordelijk.

Ontzorg uw VvE vandaag nog!

Maak een afspraak met Winter VvE groep voor het zorgeloos uitbesteden van het VvE beheer!