Dagelijks onderhoud

Voor de gemeenschappelijke gebouwdelen coördineert Winter VvE groep het verhelpen van storingen. Door binnen vastgestelde kaders regie te nemen in het gehele proces worden keuzes zelfstandig gemaakt en wordt de VvE bij de uitvoering volledig ontzorgd. Door met vaste leveranciers te werken wordt gebouwkennis en binding met de VvE gecreëerd. Storingen worden daarmee sneller en efficiënter verholpen. Het melden van storingen kan eveneens via een QR code die aan de installatie of het appartementsrecht is gekoppeld. Via WhatsApp wordt de storing gemeld en foto’s en video’s van de storing worden meegestuurd. Via WhatsApp wordt gecommuniceerd en blijft de melder geïnformeerd over de voortgang van de storingsafhandeling. Het bestuur kan het gehele proces in Twinq volgen. 

Storingen melden via een QR code is een aparte dienst die in samenwerking met S1mone Group wordt verzorgd. Scan of klik op onderstaande QR code om de website van S1mone te bezoeken en een korte demonstratie te zien van hoe het WhatsApp contact verloopt.

 

Naar S1mone website:

 Winter VvE groep is voor calamiteiten ook buiten kantooruren bereikbaar!

Ontzorg uw VvE vandaag nog!

Maak een afspraak met Winter VvE groep voor het zorgeloos uitbesteden van het VvE beheer!