Financieel / administratief beheer

Winter VvE groep biedt maximale transparantie zodat autorisatie en controle over de financiën door het VvE bestuur is gewaarborgd. In het online VvE portaal kan het bestuur bijvoorbeeld facturen autoriseren voor betaling en het debiteurenbeheer conform de ‘Wet Incasso Kosten’ volgen. Ook kunnen de dagelijks bijgewerkte grootboeken, de geldstromen op de bank en de begrotingsresultaten worden ingezien. Winter VvE groep heeft geen autorisatie over de spaartegoeden, tenzij hiervoor schriftelijk een volmacht wordt verstrekt. Alle boekingen worden verwerkt in een overzichtelijke jaarrekening die na akkoord van het bestuur wordt aangeboden aan de kascommissie.

 Winter VvE groep adviseert het bestuur en de Vergadering van Eigenaars proactief voor het bereiken van een financieel gezonde VvE.

Ontzorg uw VvE vandaag nog!

Maak een afspraak met Winter VvE groep voor het zorgeloos uitbesteden van het VvE beheer!