MJOP

Het is voor elke VvE wettelijk verplicht om een reservefonds op te bouwen en daarvoor jaarlijks te reserveren. Dit reservefonds moet ‘voldoende’ zijn om het pand goed te onderhouden. Om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen wordt een MJOP opgesteld conform de NEN-2767. Hierin worden alle gebouwdelen benoemd met een conditiescore en welk type onderhoud nodig is. Met een startjaar, een intervalperiode en een investeringsbedrag wordt inzicht verkregen welk spaartempo de VvE jaarlijks nodig heeft voor de instandhouding van het gebouw. Omdat de gebouwconditie, de investeringsbedragen of de startjaren jaarlijks veranderen, is het raadzaam om het MJOP periodiek bij te stellen. Hiermee is het MJOP een dynamisch document en worden grote verschuivingen in het spaartempo voorkomen.

Winter VvE groep actualiseert jaarlijks het MJOP met het unieke ‘MJOP beheer & advies’ inclusief een advies naar de ALV voor  het spaarbedrag in de begroting en uit te voeren planmatig onderhoud.

Ontzorg uw VvE vandaag nog!

Maak een afspraak met Winter VvE groep voor het zorgeloos uitbesteden van het VvE beheer!