Opstarten nieuwe VvE

 

Nederland kent nog veel ‘slapende’ VvE’s die geen activiteiten ondernemen. Winter VvE groep helpt deze VvE’s met de opstart zodat aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. Denk hierbij aan het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, het openen van bankrekeningen op naam van de VvE, het opzetten van een financiële VvE administratie en het opstellen van een sluitende exploitatiebegroting. De statuten en de splitsingsakte zijn hierbij leidend. In de eerste oprichtingsvergadering stellen de leden deze documenten vast en wordt een bestuur uit de leden gekozen die zal samenwerken met Winter VvE groep. In de opvolgende vergaderingen wordt advies gegeven welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een gezonde VvE. Denk hierbij aan het opstellen van een MJOP, het verhelpen van achterstallig onderhoud of advies in de juiste hoogte van het reservefonds.

 

Winter VvE groep heeft veel ervaring met het opstarten van nieuwbouw VvE’s en helpt graag bij de vorming van de splitsingsakte en overige reglementen.

 

 

Ontzorg uw VvE vandaag nog!

Maak een afspraak met Winter VvE groep voor het zorgeloos uitbesteden van het VvE beheer!