Planmatig onderhoud

Bij de uitvoering van renovatieprojecten neemt Winter VvE groep de regie. Met haar deskundige partners stelt Winter VvE groep het VvE bestuur in staat om in elke fase van het project gefundeerde besluiten te nemen. De kaders in het projectplan, de werkomschrijving in het bestek en de keuze uit vergelijkbare offertes in het gunningsadvies zijn beslismomenten voor het bestuur waaraan Winter VvE groep uitvoering geeft. Na de opstart van het project bezoekt de bouwkundige regelmatig het project en legt zijn bevindingen vast in een rapportage met foto’s. Vanaf de start tot de oplevering is Winter VvE groep betrokken en ligt de focus op een duurzaam en hoogwaardig resultaat.

Winter VvE groep combineert renovaties met een advies voor verduurzaming zodat het gebouw klaar is voor de toekomst.

Ontzorg uw VvE vandaag nog!

Maak een afspraak met Winter VvE groep voor het zorgeloos uitbesteden van het VvE beheer!