Anatole Franceplaats Rotterdam

De Anatole Franceplaats 330-764 in Rotterdam is een appartementencomplex met 176 woningen,  42 garages en 1 bedrijfsruimte. In het jaar 2019 en 2020 heeft Winter VvE groep in samenwerking met het bestuur de gehele voorgevel van het gebouw gerenoveerd. Na het vervangen van de galerijhekken zijn zowel de betonnen als houten gevelelementen geschilderd. Door een gedegen voorbereiding en strakke afspraken met de aannemers, is het project succesvol afgerond met een duurzaam resultaat.

De voorzitter:

Via een goede samenwerking tussen het bestuur van de VvE en Winter VvE groep zijn offertes tot stand gekomen, besproken en omgezet in werkopdrachten met een tijdsplanning voor de aannemers. De kwaliteit en het resultaat is voortdurend bewaakt via werkbezoeken en voortgangsgesprekken. Het bestuur en de bewoners hebben via tevredenheidsenquêtes zich ruimschoots kunnen uitspreken over het bereikte eindresultaat. Naar volle tevredenheid kijken wij terug op deze intensieve periode waarin  onder regie van Winter VvE groep twee zorgeloze project zijn gerealiseerd.