VvE reglementen

De Splitsingsakte
In de splitsingsakte van een VvE staat precies omschreven welke appartementen zich in het gebouw bevinden (de splitsing van het gebouw), welke gebouwdelen privé of gemeenschappelijk zijn en hoe de VvE functioneert en is georganiseerd. Tevens wordt verwezen naar het modelreglement die als basis dient voor de splitsingsakte. Elk appartement wordt voorzien van een indexnummer die door de hele splitsingsakte is terug te vinden bij het toekennen van het aantal stemmen in de vergadering, het breukdeel voor bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten of bepalingen die specifiek voor dat appartementrecht gelden. Als de splitsingsakte door de notaris is vastgesteld, zal de VvE conform die bepalingen moeten handelen en besluiten. Elk besluit in strijd met de splitsingakte is nietig en is daarmee niet rechtsgeldig.

De Modelreglementen
Het eerste modelreglement is in 1973 door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie geintroduceerd. Daar waar vóór 1973 door elke notaris naar eigen inzicht het splitsingsreglement werd opgemaakt met verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek, kon nu worden volstaan met verwijzing naar het  standaard modelreglement. Later volgde aanpassingen in 1983, 1992, 2006 en 2017 door de komst van de jurisprudentie, maatschappelijke ontwikkeling en de introductie van nieuwe wetgeving. Bij elk modelreglement spreekt men ook wel over het model met daaraan de naam van de notaris gekoppeld waar het modelregelement is vastgesteld en bij akte verleden. Als een splitsingsakte eenmaal aan een modelreglement is gekoppeld, blijft dit specifieke modelreglement voor altijd van kracht. Onderstaand zijn alle modelreglementen te vinden in pdf te downloaden.

Modelreglement 1973 – Het “Schrijner” model;

Modelreglement 1983 – Het “Sasse”model;

Modelreglement 1992 – Het “Klinkenberg”model;

Modelreglement 2006 – Het “Hartman”model;

Modelreglement 2017 – Het “Kolster” model.

 

Ons team staat voor u klaar!