Inloggen portal & vergaderen

Door vanaf 2017 ruim te investeren in het digitaliseren van het VvE beheer heeft Winter VvE groep meer aansluiting gevonden bij de behoefte van haar klanten. Met softwarepakket Twinq is de interactie tussen de VvE en Winter VvE groep verder geoptimaliseerd. Zowel het bestuur als de bewoners kunnen via het Twinq VvE portal de dagelijkse communicatie en werkzaamheden van Winter VvE groep volgen. Door de introductie van het digitaal stemmen op de Vergadering van Eigenaars is een hogere opkomst het bewezen resultaat en worden stemuitslagen nauwkeurig in de notulen vastgelegd.

Het Twinq VvE portal
Voor elke eigenaar is het VvE portal beschikbaar waarop met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord alle gegevens van de VvE kan worden ingezien. Denk hierbij aan de algemene VvE gegevens, de financiën van de VvE en het inzien of melden van storingen. Op een persoonlijke pagina wordt informatie getoond die uitsluitend betrekking heeft op de eigenaar die is ingelogd. Het Twinq VvE portal verbindt de eigenaren, het bestuur en de beheerder en vormt daarmee een waardevolle bron van informatie.

Digitaal stemmen in de Vergadering van Eigenaars
Het digitaal stemmen in de Vergadering van Eigenaars wordt door Winter VvE groep sinds de introductie in 2018 intensief gebruikt. Hierdoor kan zowel tijdens de vergadering en vanaf 2 weken voorafgaand aan de vergadering worden gestemd hetgeen resulteert in een hoge vergaderopkomst. Alle vergaderstukken zijn tijdens het digitaal stemmen beschikbaar waarmee elke stem met de juiste informatie wordt uitgebracht. Kijk voor meer informatie over het digitaal stemmen naar de “Instructievideo digitaal stemmen” die Winter VvE groep hier speciaal voor heeft gemaakt.

Digitaal stemmen

Lees meer

Het Twinq VvE Portal

Lees meer